FANDOM


BEJ48

BEJ48 Logo

BEJ48 is a sister group of SNH48.

Members

BEJ48 Members

Team B

Team E

Team J

Zan Xiu

Team B

Team E

Team J

Zan Xiu

Former Members

Sister Groups

Terms

Discography

Stages

Team B

 • 1st Stage (剧场女神 / Theater no Megami) [2016.04.29 - 2016.09.30]
 • 2nd Stage (心的旅程 / Xīn de Lǚchéng) [2016.10.02 - 2017.04.09]
 • Waiting Stage (十八個閃耀瞬間 / Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān) [2017.04.14 - present]

Team E

 • 1st Stage (不眠之夜 / Pajama Drive) [2016.04.30 - 2016.12.17]
 • 2nd Stage (奇幻加冕禮 / Qíhuàn Jiāmiǎn Lǐ) [2016.12.24 - present]

Team J

 • 1st Stage (专属派对 / Zhuānshǔ Pàiduì) [2016.10.29 - 2017.09.17]
 • Waiting Stage (因为喜欢你 / Yīnwèi Xǐhuan Nǐ) [2017.09.23 - present]

SNH48 Events

 • [2016.07.30] SNH48 3rd Senbatsu Election
 • [2017.07.29] SNH48 4th Senbatsu Election

 • [2017.01.07] SNH48 REQUEST TIME BEST 50 3rd Edition

 • [2016.11.05] SNH48 Fashion Awards 2nd Edition

BEJ48 Events

 • [2016.09.06] BEJ48 1st EP "The Awaking" release Stage
 • [2016.10.04] TOP 16 Tour Stage

Media Appearances

 • Bi yi jie bobao (彼异界播报) [2016 - present]

 • 1048 [2016]


External Link