FANDOM


JNR48's 1st Generation


  • Announced June 6, 2020.

Members (25): Chen YiNing, Chen ZiYi, Deng HanYing, Guo QingYu, Sheng Chang, Wang YaTing, Wang YouRan, Xu ZhiFan, Zhang GuYi | Yang BingRu (Joined the group on 2020/06/22) | Liu YiFei (Joined the group on 2020/06/24) | Feng YuXin, Qi Wang, Wei WeiNing, Yang XiEr, Wang YiXuan, Jiang JianLe, Yu ShiYi, Yin XiaoYu (Joined the group on 2020/06/30) | Huang ShengHua, Zhang XinYue, Zhang YiRan, Fang YiHan (Joined the group on 2020/07/31) | Wang SiWei, Yuan Fan (Joined the group on 2020/08/10) | Yan SiYi (Joined the group on 2020/08/27)

All items (24)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.