FANDOM


TPE48's 1st Generation


  • Announced on February 4, 2018

Members (39): Chan Ka-hei, Chang Fa-fa, Chang Jing, Chen Lin, Chen Wei, Cheng Chia-yu, Cheng Yu-wei, Chia I-chen, Fujii Mayu, Gao Yun-jue, Honda Yuzuka, Huang Tzu-ching, Kao Yen-chen, Lau Hiu-ching, Lee Chen-si, Lee En-yun, Lee Meng-chun, Li Cai-jie, Li Jia-li, Lin Chia-ying, Lin Chieh-hsin, Lin Yu-hsin, Lin Yi-yun, Liu Jie-ming, Liu Yen-ting, Lo Jui-ting, Liu Yu-ching, Oyama Mirei, Pan Tzu-yi, Po Ling, Sin Tik-kei, Tsai Ya-en, Tsai Yi-jou, Tseng Shih-yu, Tung Zih-syuan, Wang Yi-chia, Wen Chen-chun, Weng Li-fei, Zhou Jia-yu

All items (39)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.