AKB48 Wiki
Advertisement

GNZ48, May 2022

GNZ48 (short for Guangzhou48) is a Chinese Idol Group. It is one of the first sister groups of SNH48 along with BEJ48.

Members

GNZ48 Logo

GNZ48 Members

Teams

Team G

Team NIII

Team Z

Trainee

Special Teams

Class 4

Class 8

Sister Groups

Related Groups

Units

 • OUTTOO

Single Units

Soloists

Within GNZ48

Terms

Discography

# Cover Title Release date
01 GNZ481stEPCDOficial.jpg YOU DON'T KNOW ME
(你所不知道的我)
2016.09.19
02 GNZ482ndEPCD.png BOOM! BOOM! BOOM! 2017.01.16
03 GNZ483rdEPCD.jpg I.F
(Immortal Flower)
2017.04.13
04 GNZ484thEPCD.jpg SAY NO 2017.09.23
** SNH4818thCoverGNZ48.jpg Bùjiànbúsàn
(不见不散)
2017.12.24
** SNH4819thCoverGNZ48.jpg Bào Jǐn Chǔlǐ
(抱緊処理)
2018.03.26
** SNH4822thCoverGNZ48.jpg NOW AND FOREVER
(此刻到永远)
2018.12.20
08 GNZ485thCover.jpg HERO 2019.03.29

# Cover Title Release date
01 GNZ48 Women Dou Yiyang.jpg Women Dou Yiyang
(我们都一样)
2017.11.26
02 GNZ48 I Know Cantonese Ver.jpg I Know (Cantonese Ver.)
(青春加油!)
2019.06.11
03 GNZ48 Buy Buy Buy.jpg Buy Buy Buy
(买买买)
2020.07.01

# Cover Title Release date
01 GNZ48TeamG3.jpg Team G 3rd Stage "Shuāngmiàn Ǒuxiàng"
(Team G 3rd Stage 「双面偶像」)
2017.08.11
02 GNZ48TeamZ3.jpg Team Z 3rd Stage "Sānjiǎo Hánshù"
(Team Z 3rd Stage 「三角函数」)
2018.01.12
03 GNZ48TeamNIII3.jpg Team NIII 3rd Stage "Fiona.N"
(Team NIII 3rd Stage 「Fiona.N」)
2018.07.12
04 GNZ48TeamG4.jpg Team G 4th Stage "Victoria.G"
(Team NIII 3rd Stage 「Victoria.G」)
2019.07.10
05 GNZ48TeamNIII3Restart.jpg Team NIII 3rd Stage "Fiona.N" RESTART
(Team NIII 3rd Stage 「Fiona.N」RESTART)
2021.07.09

Stages

Team G

# Stage name Date Performances
1 Theater no Megami
(剧场女神)
2016.04.29 - 2016.10.06
2017.06.02
45
1
2 Xīn de Lǚchéng
(心的旅程)
2016.10.14 - 2017.07.22
2018.10.02
54
1
3 Shuāngmiàn Ǒuxiàng
(双面偶像)
2017.08.11 - 2019.06.29 114
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.01 - 2019.10.06 11
4 Victoria.G 2019.07.05 - -

Team NII

# Stage name Date Performances
1 Boku no Taiyou
(我的太阳)
2016.04.30 - 2017.03.18
2018.10.05
75
1
2 Dì 1 Rénchēng
(第1人称)
2017.03.24 - 2018.07.01 89
3 Fiona.N 2018.07.06 - -
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.02 - 2020.01.11 30

Team Z

# Stage name Date Performances
1 Zhuānshǔ Pàiduì
(专属派对)
2016.11.18 - 2017.09.10 60
2 Dàihào·Lín Hé Xī
(代号·林和西)
2017.09.15 - 2017.12.31
2018.10.03
17
1
3 Sānjiǎo Hánshù
(三角函数)
2018.01.12 - -
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.03 - 2020.01.18 21
4 Mia.Z TBA -

Class 4

# Stage name Date Performances
1 Waiting 4 2020.06.25 - -

Class 8

# Stage name Date Performances
1 Infinite∞
(无限∞)
2020.06.25 - -

Trainee

# Stage name Date Performances
Ǒuxiàng Yánjiū Jìhuà
(偶像研究计划)
2017.10.01 - 2018.12.30
2019.03.30
2021.11.07
62
1

Special Stages

# Stage name Date Performances
1 Xiǎoxīn “Yì Yì”
(小心“疫疫”)
2020.03.07 - 2020.04.18 30
2 Guǎng·nǐ ài wǒ·bā
(广·你爱我·芭)
2020.04.20 - 2020.05.05 10
3 Xiàzhì
(夏至)
2020.05.14 - 2020.06.13 19
4 4•8 Duìkàngsài
(肆•捌對抗賽)
2020.06.30 - 2020.07.16 6
5 GNZ48 VS BEJ48 Duìkàngsài
(GNZ48 VS BEJ48對抗賽)
2020.07.28 1

GNZ48 Events

 • [2020.10.01] GNZ48 Team Shuffle

 • [2016.10.05] TOP 16 Tour Stage

 • SNH48 Events

  • [2016.07.30] SNH48 3rd Senbatsu Election
  • [2017.07.29] SNH48 4th Senbatsu Election
  • [2018.07.28] SNH48 5th Senbatsu Election
  • [2019.07.27] SNH48 6th Senbatsu Election
  • [2020.08.15] SNH48 7th Senbatsu Election

 • [2017.01.07] SNH48 REQUEST TIME BEST 50 3rd Edition
 • [2018.02.03] SNH48 REQUEST TIME BEST 50 4th Edition
 • [2019.01.19] SNH48 REQUEST TIME BEST 50 5th Edition
 • [2019.12.21] SNH48 REQUEST TIME BEST 50 6th Edition
 • [2021.01.16] SNH48 REQUEST TIME BEST 50 7th Edition

 • [2019.01.19] SNH48 Team Shuffle 2019

 • [2019.04.13] SNH48 2nd Sports Meeting

 • [2016.11.05] SNH48 Fashion Awards 2nd Edition
 • [2017.11.18] SNH48 Fashion Awards 3rd Edition

 • Photobooks

  • [2018.04.29] Nǐ suǒ bù zhīdào de... (你所不知道的…)

  Shows

  • GNZone [2016]
  • GNZero-〇蛋厨房 [2017 - 2018]
  • GantoNeZe [2017]
  • GhalleNgZ [2017]
  • GNewZ [2017]
  • GNZchool (2017 - 2018)
  • GNZ48美食地圖 (2018)
  • 蠱靈精怪GNZ (2018 - 2020)
  • 舞力Real Show (2018)
  • 说好的六点见 (2019 - 2020)
  • 啊!!圆来是这样 (2019)
  • 偶像重组计划 (2020)

 • GNzzZ [2017 - 2018]

 • External Links

  Advertisement