AKB48 Wiki
Advertisement

GNZ48's Team Z (Z队). Their team color is Rose Pink. They currently have 18 members.

 • Zhao YiMin (猫猫 MaoMao, Sherlyn) (2017)
 • Wang Ying (王爷 WangYe, YY) (2017)
 • Zhang XinYu (小雨 XiaoYu) (2017)
 • Liu JiaYi (七妹 QiMei, 6+1) (2017)
 • Yu ShanShan (Yui) (2018)
 • Chen ZiYing (Pica) (2018)
 • Ye XiaoMeng (big梦 big meng, sunwer) (2018)
 • Du QiuLin (蚯蚓 QiuYin) (2019)
 • He MengYao (Kamuyou) (2019)
 • Bi RuiShan (Melody) (2019)
 • Yu ZhiYuan (芋圆 Taro) (2019)
 • Lai ZiXi (赖赖 LaiLai) (2019)
 • Deng HuiEn (酥饼 SuBing) (2020)
 • Guo YiNing (铱一 Yīyī) (2020)
 • Si PoLin (阿司 A Si, 珀珀 Popo, 梨子 Lizi) (2020)
 • Zhang QiuYi (Aki) (2020)
 • Xie FeiFei (茄子 QiéZi) (2021)

 • Stages

  # Stage name Date Performances
  1 Zhuānshǔ Pàiduì
  (专属派对)
  2016.11.18 - 2017.09.10 60
  2 Dàihào·Lín Hé Xī
  (代号·林和西)
  2017.09.15 - 2017.12.31 17
  3 Sānjiǎo Hánshù
  (三角函数)
  2018.01.12 - -
  Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
  (十八个闪耀瞬间)
  2019.05.03 - -
  4 Mia.Z TBA -

  Team Z Songs on GNZ48 Albums & EPs

  Team Z Songs in SNH48 Albums & EPs

  Advertisement