AKB48 Wiki
Advertisement
TetDonXuanVe

Tết Đón Xuân Về Cover

Tết Đón Xuân Về is a song from Gala Nhạc Việt 15's album Năm Mới Bình An, performed by SGO48 and X2X.

Information[]

  • Artists: SGO48 and X2X
  • Composer: Châu Đăng Khoa
  • Vietnamnese title: Tết Đón Xuân Về
  • Album: Năm Mới Bình An (Gala Nhạc Việt 15)

Performing Members[]

Official Video[]

Tết_Đón_Xuân_Về_-_SGO48,_X2X_-_Gala_Nhạc_Việt_15_(Official)

Tết Đón Xuân Về - SGO48, X2X - Gala Nhạc Việt 15 (Official)

Advertisement